ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ

Από το 2014 έχουμε λάβει μέρος σε εφαρμογές παρακολούθησης απόδοσης συστημάτων και σε έργα big data για την διαστημική βιομηχανία. Τα έργα μας αποτελούνται από δημιουργία εργαλείων για τους developers, για να εντοπίσουν την αναποτελεσματικότητα της χρήσης πόρων σε μεγάλες επιχειρησιακές εφαρμογές. Αυτό το επιτυγχάνουμε χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνικές data mining και τεχνικές machine learning, εφαρμόζοντάς τες σε κλίμακα big data.

Είμαστε έμπειροι στα πρότυπα ESA, ακολουθώντας τις διαδικασίες και τα πρότυπα ποιότητας, κανονισμών και προσφορών των πελατών μας. Οι τομείς εστίασής μας είναι το λογισμικό για Ground Segments, το λογισμικό παρακολούθησης της γης και το λογισμικό πτήσης.

Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι:

 • Έρευνα και λεπτομερής ανάλυση
 • Requirements engineering
 • Σχεδιασμός, development, testing και βελτιστοποίηση λογισμικού στα πρότυπα της ESA
 • Τεχνικές λύσεις για προσαρμογή σε απαιτήσεις big data
 • Συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου απόδοσης
 • Επεξεργασία τηλεμετρίας
 • Verification and Validation
 • Απομακρυσμένες λειτουργίες χρησιμοποιώντας έξυπνες κινητές συσκευές
 • Ανάπτυξη εφαρμογών GUI

 

Τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε:

 • Java 11, Python 3, Scala, C/C++
 • JavaFX
 • Eclipse RCP framework, Spring Framework
 • ESA & CNES Ground Systems
 • Big Data Technologies (Apache Spark, Hadoop, Elasticsearch ELK)
 • Data mining, classical AI and machine learning algorithms
 • Linux and Cloud services
 • Leveraging the agile development methodology and hybrid V/agile

 

Εργα

Space 4.0
Μετάβαση στο περιεχόμενο