ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η ψηφιοποίηση έχει επηρεάσει βαθιά τη σημερινή κοινωνία. Αναγνωρίζοντας τις τεράστιες ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση ξεκινήσαμε την δραστηριοποίησή μας στον τομέα αυτό ήδη το 2015. Η ομάδα μας έχει σχεδιάσει και αναπτύξει λύσεις λογισμικού πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών μας διεθνώς. Αυτές περιλαμβάνουν: web-based portals ως showplaces, πλατφόρμες all-in-one για project portfolio management και, work collaboration. Οι λύσεις που υλοποιούμε σχεδιάζονται έτσι, ώστε να επιταχύνουν τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση διαχειρίζεται τα έργα της. Επίσης οι λύσεις αυτές επιτυγχάνουν τον αρμονικό συνδυασμό των εργασιών, του περιεχομένου και των διαδικασιών. Ακολουθούμε τα διεθνή πρότυπα για την υλοποίηση secured web εφαρμογών και εστιάζουμε σε εφαρμογές health check και παρακολούθησης της απόδοσης συστημάτων, εφαρμογές διαχείρισης πόρων και έργων, εφαρμογές reporting και οπτικοποίησης, εξειδικευμένα web portals και έξυπνες λύσεις. 

Τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε:

  • Java 8, C# 7, Asp.Net MVC 5, Angular, TypeScript/JavaScript, HTML, CSS 3
  • Spring framework, Liquibase, MapStruct, ElasticSearch, Entity Framework 6, Sass, ES6, Webpack, Yarn, Docker, Prometheus, Kubernetes
  • RDBMS, MS-SQL
  • Microsoft Visual Studio
  • Agile Methodologies (Kanban, Scrum)
Softcom digitization

Η ψηφιοποίηση έχει επηρεάσει βαθιά τη σημερινή κοινωνία. Αναγνωρίζοντας τις τεράστιες ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση ξεκινήσαμε την δραστηριοποίησή μας στον τομέα αυτό ήδη το 2015. Η ομάδα μας έχει σχεδιάσει και αναπτύξει λύσεις λογισμικού πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών μας διεθνώς. Αυτές περιλαμβάνουν: web-based portals ως showplaces, πλατφόρμες all-in-one για project portfolio management και, work collaboration. Οι λύσεις που υλοποιούμε σχεδιάζονται έτσι, ώστε να επιταχύνουν τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση διαχειρίζεται τα έργα της. Επίσης οι λύσεις αυτές επιτυγχάνουν τον αρμονικό συνδυασμό των εργασιών, του περιεχομένου και των διαδικασιών. Ακολουθούμε τα διεθνή πρότυπα για την υλοποίηση secured web εφαρμογών και εστιάζουμε σε εφαρμογές health check και παρακολούθησης της απόδοσης συστημάτων, εφαρμογές διαχείρισης πόρων και έργων, εφαρμογές reporting και οπτικοποίησης, εξειδικευμένα web portals και έξυπνες λύσεις. 

Τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε:

  • Java 8, C# 7, Asp.Net MVC 5, Angular 7, TypeScript/JavaScript, HTML, CSS 3
  • Spring framework, Liquibase, MapStruct, ElasticSearch, Entity Framework 6, Sass, ES6, Webpack, Yarn, Docker, Prometheus, Kubernetes
  • RDBMS, MS-SQL
  • Microsoft Visual Studio
  • Agile Methodologies (Kanban, Scrum)
Μετάβαση στο περιεχόμενο