Ποιοτικος Ελεγχος και Ολοκληρωση Συστηματων

Softcom Ποιοτικός Έλεγχος και Ολοκλήρωση Συστημάτων

Εστιάζοντας στην ταύτισή μας με την εργασιακή νοοτροπία των Πελατών μας και τις διαδικασίες τους, φυσικά ακολουθούμε τις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου, που εφαρμόζουν. Η μεγάλη διεθνής εμπειρία των ομάδων ελέγχου μας, με εμπειρία στο ISTQB, οι ώριμες εσωτερικές διαδικασίες μας, με βάση τα πρότυπα ISO 9001 και C-MMI/A-Spice, και η νοοτροπία μας, ως “ενεργά σκεπτόμενη” ομάδα, είναι πλεονεκτήματα για τους Πελάτες μας, δημιουργώντας βελτίωση διαδικασιών και μεταφορά τεχνογνωσίας προς όφελος τους και προς όφελος του λογισμικού τους.
Οι υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου και ολοκλήρωσης συστημάτων, είτε ως συμπληρωματικές υπηρεσίες στην Ανάπτυξη Λογισμικού, είτε ως αυτόνομες υπηρεσίες, σε συνδυασμό με τις συμβουλευτικές μας δραστηριότητες για βελτιστοποίηση του ποιοτικού ελέγχου, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους Πελάτες μας εγχώρια και διεθνώς. Με αυτές τις υπηρεσίες εξυπηρετούμε όλους τους τομείς της αγοράς που έχουμε παρουσία.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
Επίπεδα δοκιμών:
• Integration, System, Functional and Non Functional Tests,
• Έλεγχο ασφάλειας και αξιοπιστίας,
• Έλεγχο απόδοσης, στρες και φορτίου,
• Έλεγχο χρηστικότητας και regression,
• Έλεγχο Migration και προσομοίωσης,
• Έλεγχο Module και εξοπλισμού,
• Έλεγχο Black Box και White Box,
• Έλεγχο FAT (Factory Acceptance Tests) και SAT (Site Acceptance Tests),
• Version control system monitoring,
• Support development (environment set up, logs acquisition etc).

Προσέγγιση ελέγχων:
• Ανάλυση απαιτήσεων και εντοπισμός γκρίζων περιοχών,
• Δημιουργία πλάνου ελέγχων,
• Δημιουργία σεναρίων ελέγχων και εκτέλεση βασισμένη σε προδιαγραφές και σε εμπειρία (σε όλα τα επίπεδα του ελέγχου),
• Ανάλυση πρωταρχικής αιτίας σφάλματος,
• SAT με onsite υποστήριξη,
• Retrospective Sessions,
• Υιοθέτηση στρατηγικής ελέγχων βασισμένη σε διαδικασίες Ανάπτυξης Λογισμικού: V-model, Agile, Scrum , RUP,
• KPIs gathering βασισμένο στα standards του Πελάτη αλλά και σε εσωτερικά standards.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ:
Σας παρέχουμε υπηρεσίες ελέγχου υψηλής ποιότητας, είτε εξ αποστάσεως, είτε σε τοπικά εργαστήρια ελέγχου, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών ελέγχου σας, παρέχοντας σε εσάς το λογισμικό σας, σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας σας.

Εστιάζοντας στην ταύτισή μας με την εργασιακή νοοτροπία των Πελατών μας και τις διαδικασίες τους, φυσικά ακολουθούμε τις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου, που εφαρμόζουν. Η μεγάλη διεθνής εμπειρία των ομάδων ελέγχου μας, με εμπειρία στο ISTQB, οι ώριμες εσωτερικές διαδικασίες μας, με βάση τα πρότυπα ISO 9001 και C-MMI/A-Spice, και η νοοτροπία μας, ως “ενεργά σκεπτόμενη” ομάδα, είναι πλεονεκτήματα για τους Πελάτες μας, δημιουργώντας βελτίωση διαδικασιών και μεταφορά τεχνογνωσίας προς όφελος τους και προς όφελος του λογισμικού τους.
Οι υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου και ολοκλήρωσης συστημάτων, είτε ως συμπληρωματικές υπηρεσίες στην Ανάπτυξη Λογισμικού, είτε ως αυτόνομες υπηρεσίες, σε συνδυασμό με τις συμβουλευτικές μας δραστηριότητες για βελτιστοποίηση του ποιοτικού ελέγχου, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους Πελάτες μας εγχώρια και διεθνώς. Με αυτές τις υπηρεσίες εξυπηρετούμε όλους τους τομείς της αγοράς που έχουμε παρουσία.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
Επίπεδα δοκιμών:
• Integration, System, Functional and Non Functional Tests,
• Έλεγχο ασφάλειας και αξιοπιστίας,
• Έλεγχο απόδοσης, στρες και φορτίου,
• Έλεγχο χρηστικότητας και regression,
• Έλεγχο Migration και προσομοίωσης,
• Έλεγχο Module και εξοπλισμού,
• Έλεγχο Black Box και White Box,
• Έλεγχο FAT (Factory Acceptance Tests) και SAT (Site Acceptance Tests),
• Version control system monitoring,
• Support development (environment set up, logs acquisition etc).

Προσέγγιση ελέγχων:
• Ανάλυση απαιτήσεων και εντοπισμός γκρίζων περιοχών,
• Δημιουργία πλάνου ελέγχων,
• Δημιουργία σεναρίων ελέγχων και εκτέλεση βασισμένη σε προδιαγραφές και σε εμπειρία (σε όλα τα επίπεδα του ελέγχου),
• Ανάλυση πρωταρχικής αιτίας σφάλματος,
• SAT με onsite υποστήριξη,
• Retrospective Sessions,
• Υιοθέτηση στρατηγικής ελέγχων βασισμένη σε διαδικασίες Ανάπτυξης Λογισμικού: V-model, Agile, Scrum , RUP,
• KPIs gathering βασισμένο στα standards του Πελάτη αλλά και σε εσωτερικά standards.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ:
Σας παρέχουμε υπηρεσίες ελέγχου υψηλής ποιότητας, είτε εξ αποστάσεως, είτε σε τοπικά εργαστήρια ελέγχου, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών ελέγχου σας, παρέχοντας σε εσάς το λογισμικό σας, σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο