Ερευνητικες Δραστηριοτητες

Softcom Ερευνητικές Δραστηριότητες

Η Εταιρεία μας εστιάζει ξεκάθαρα σε θέματα καινοτομίας και πλέον σύγχρονων τεχνολογιών. Για το σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα σε θέματα έρευνας. Εξερευνώντας νέους τρόπους για να επωφεληθούμε από τις συνεχώς εξελισσόμενες τεχνολογίες, μετατρέπουμε τις καινοτόμες ιδέες σε προϊόντα διεθνούς σημασίας και ανταγωνιστικότητας.

Παραδείγματα:
• Project Diamond: Ανάπτυξη πρωτοτύπου εφαρμογής web για ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, φορητό διαγνωστικό σύστημα, για την γρήγορη, αποτελεσματική και χαμηλού κόστους διάγνωση, και παρακολούθηση των μικροβιακών λοιμώξεων. Περιλαμβάνει την επεξεργασία, αποθήκευση και έξυπνη αναπαράσταση (χαρτογράφηση και χρονική εξέλιξη) των δεδομένων που προέρχονται από τo διαγνωστικό σύστημα.
• Εφαρμογές Augmented Reality (AR) για τη Microsoft HoloLens: Ανάπτυξη εφαρμογών AR για τη HoloLens ως demos / proof of concepts.
• Project: Universal Window Platform (UWP) – Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών UWP για κινητά, tablet και desktop, ως πελάτες για Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS).
• Ανάπτυξη πρωτοτύπων εφαρμογών σε συνεργασία με τους Πελάτες μας για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.
• Αξιολόγηση τεχνολογίας, ανάπτυξης concept και μελέτη πρωτοτύπου λογισμικού για νέες έξυπνες διεπαφές χρήστη στην διαστημική βιομηχανία.

Η Εταιρεία μας εστιάζει ξεκάθαρα σε θέματα καινοτομίας και πλέον σύγχρονων τεχνολογιών. Για το σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα σε θέματα έρευνας. Εξερευνώντας νέους τρόπους για να επωφεληθούμε από τις συνεχώς εξελισσόμενες τεχνολογίες, μετατρέπουμε τις καινοτόμες ιδέες σε προϊόντα διεθνούς σημασίας και ανταγωνιστικότητας.

Παραδείγματα:
• Project Diamond: Ανάπτυξη πρωτοτύπου εφαρμογής web για ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, φορητό διαγνωστικό σύστημα, για την γρήγορη, αποτελεσματική και χαμηλού κόστους διάγνωση, και παρακολούθηση των μικροβιακών λοιμώξεων. Περιλαμβάνει την επεξεργασία, αποθήκευση και έξυπνη αναπαράσταση (χαρτογράφηση και χρονική εξέλιξη) των δεδομένων που προέρχονται από τo διαγνωστικό σύστημα.
• Εφαρμογές Augmented Reality (AR) για τη Microsoft HoloLens: Ανάπτυξη εφαρμογών AR για τη HoloLens ως demos / proof of concepts.
• Project: Universal Window Platform (UWP) – Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών UWP για κινητά, tablet και desktop, ως πελάτες για Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS).
• Ανάπτυξη πρωτοτύπων εφαρμογών σε συνεργασία με τους Πελάτες μας για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.
• Αξιολόγηση τεχνολογίας, ανάπτυξης concept και μελέτη πρωτοτύπου λογισμικού για νέες έξυπνες διεπαφές χρήστη στην διαστημική βιομηχανία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο