Εξατομικευμενες Λυσεις Λογισμικου

Softcom Εξατομικευμένες Λύσεις Λογισμικού

Παρέχουμε ανάλυση και οριστικοποίηση απαιτήσεων (requirement engineering), υλοποίηση, εγκατάσταση και συντήρηση σύνθετων συστημάτων, πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας. Μερικά παραδείγματα λύσεων, που έχουν υλοποιηθεί από εμάς, είναι: εξατομικευμένα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, εφαρμογές διαδικτύου ειδικά υλοποιημένες βάσει των αναγκών των Πελατών μας, με υψηλές απαιτήσεις σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών, εφαρμογές παρακολούθησης επίδοσης σύνθετων και κατανεμημένων συστημάτων λογισμικού, λύσεις τηλεμετρίας, εφαρμογές digital marketing, εφαρμογές κινητών συσκευών. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα αλλά και Microsoft, καθώς και embedded γλώσσες όπως και script γλώσσες προγραμματισμού και ακολουθούμε τα διεθνή πρότυπα για μια web- secured υλοποίηση. Υλοποιούμε είτε γενικές εφαρμογές πληροφορικής είτε εφαρμογές εξειδικευμένες για καθετοποιημένες αγορές. Παρέχουμε επίσης επαγγελματικό graphic design για να ολοκληρώσουμε τα έργα μας. Με την μεθοδολογία Agile δίνουμε την δυνατότητα στους Πελάτες μας να παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή την εξέλιξη της υλοποίησης του έργου και εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα των λύσεων μας προς αυτούς.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ:
Αναπτύσσουμε Λύσεις Λογισμικού προσθέτοντας αξία σε σας. Με την ομάδα των ειδικών μας, μπορούμε να σας δώσουμε λύσεις ξεκινώντας από συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση των ιδεών/αναγκών σας και τον ορισμό των απαιτήσεων σας, μέχρι την υλοποίηση και την υποστήριξη μιας πλήρως Εξατομικευμένης Λύσης Λογισμικού για σας. Πιστεύουμε ότι μια Λύση Λογισμικού είναι μια βιώσιμη επένδυση για σας και την επιχείρηση σας. Η Εταιρεία μας πάντα συνδυάζει το καλό σχεδιασμό, με μεθόδους και τεχνικές χρηστικότητας και επεκτασιμότητας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
1. Σύστημα ηλεκτρονικής υπογραφής (Τραπεζική διαδικτυακή εφαρμογή):
Ηλεκτρονική διαχείριση των υπογραφών των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων ενός οργανισμού.
2. Συλλογή δεδομένων μέσω GSM / GPRS και Ethernet (Τηλεπικοινωνίες – Τηλεμετρία):
Συλλογή δεδομένων μέσω GSM / GPRS και Ethernet, με τοπική αποθήκευση των διαφόρων ρυθμίσεων και αρχείων καταγραφής, υποστηρίζοντας SMS, MODBUS και ένα σύνολο αναλογικών και των ψηφιακών I/Os.

Έργο «Εργαλείο Αναφοράς Πληροφοριών» (εφαρμογή διαχείρισης έργου – web εφαρμογή): Εργαλείο Business Intelligence βασισμένο σε συγκεκριμένες ανάγκες πελατών για εξαγωγή πληροφοριών από τα εσωτερικά τους συστήματα αποθήκευσης δεδομένων. Προσαρμοσμένα διαγράμματα και γραφήματα για τη διευκόλυνση της ανάλυσης και των πληροφοριών των δεδομένων τους. Σύνθετο σύστημα διαχείρισης / ρόλων χρηστών, ως μέρος του ελέγχου ταυτοποίησης / εξουσιοδότησης εντός του οικοσυστήματος του Πελάτη.

Παρέχουμε ανάλυση και οριστικοποίηση απαιτήσεων (requirement engineering), υλοποίηση, εγκατάσταση και συντήρηση σύνθετων συστημάτων, πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας. Μερικά παραδείγματα λύσεων, που έχουν υλοποιηθεί από εμάς, είναι: εξατομικευμένα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, εφαρμογές διαδικτύου ειδικά υλοποιημένες βάσει των αναγκών των Πελατών μας, με υψηλές απαιτήσεις σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών, εφαρμογές παρακολούθησης επίδοσης σύνθετων και κατανεμημένων συστημάτων λογισμικού, λύσεις τηλεμετρίας, εφαρμογές digital marketing, εφαρμογές κινητών συσκευών. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα αλλά και Microsoft, καθώς και embedded γλώσσες όπως και script γλώσσες προγραμματισμού και ακολουθούμε τα διεθνή πρότυπα για μια web- secured υλοποίηση. Υλοποιούμε είτε γενικές εφαρμογές πληροφορικής είτε εφαρμογές εξειδικευμένες για καθετοποιημένες αγορές. Παρέχουμε επίσης επαγγελματικό graphic design για να ολοκληρώσουμε τα έργα μας. Με την μεθοδολογία Agile δίνουμε την δυνατότητα στους Πελάτες μας να παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή την εξέλιξη της υλοποίησης του έργου και εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα των λύσεων μας προς αυτούς.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ:
Αναπτύσσουμε Λύσεις Λογισμικού προσθέτοντας αξία σε σας. Με την ομάδα των ειδικών μας, μπορούμε να σας δώσουμε λύσεις ξεκινώντας από συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση των ιδεών/αναγκών σας και τον ορισμό των απαιτήσεων σας, μέχρι την υλοποίηση και την υποστήριξη μιας πλήρως Εξατομικευμένης Λύσης Λογισμικού για σας. Πιστεύουμε ότι μια Λύση Λογισμικού είναι μια βιώσιμη επένδυση για σας και την επιχείρηση σας. Η Εταιρεία μας πάντα συνδυάζει το καλό σχεδιασμό, με μεθόδους και τεχνικές χρηστικότητας και επεκτασιμότητας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
1. Σύστημα ηλεκτρονικής υπογραφής (Τραπεζική διαδικτυακή εφαρμογή):
Ηλεκτρονική διαχείριση των υπογραφών των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων ενός οργανισμού.
2. Συλλογή δεδομένων μέσω GSM / GPRS και Ethernet (Τηλεπικοινωνίες – Τηλεμετρία):
Συλλογή δεδομένων μέσω GSM / GPRS και Ethernet, με τοπική αποθήκευση των διαφόρων ρυθμίσεων και αρχείων καταγραφής, υποστηρίζοντας SMS, MODBUS και ένα σύνολο αναλογικών και των ψηφιακών I/Os.

Έργο «Εργαλείο Αναφοράς Πληροφοριών» (εφαρμογή διαχείρισης έργου – web εφαρμογή): Εργαλείο Business Intelligence βασισμένο σε συγκεκριμένες ανάγκες πελατών για εξαγωγή πληροφοριών από τα εσωτερικά τους συστήματα αποθήκευσης δεδομένων. Προσαρμοσμένα διαγράμματα και γραφήματα για τη διευκόλυνση της ανάλυσης και των πληροφοριών των δεδομένων τους. Σύνθετο σύστημα διαχείρισης / ρόλων χρηστών, ως μέρος του ελέγχου ταυτοποίησης / εξουσιοδότησης εντός του οικοσυστήματος του Πελάτη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο