Παράγουμε λογισμικό σε όλο το εύρος του κύκλου-ζωής της Ανάπτυξης Λογισμικού

Προσφέρουμε ευρύ φάσμα υπηρεσιών οι οποίες εστιάζουν στην Έρευνα και Ανάπτυξη Λογισμικού για απαιτητικές αγορές από πλευράς ασφάλειας και ποιότητας, όπως:

Aυτοκινητοβιομηχανία

Διαστημικά

Αεροναυπηγική

Ψηφιοποίηση

Τηλεπικοινωνίες

Επαγγελματική εκτύπωση

Διαχείριση γνώσης

Υγεία

Επιπλέον Υπηρεσίες

Η Στρατηγική μας

Smart - Shoring

Θέλετε να επεκτείνετε τις δυνατότητες της ομάδας σας με αφοσιωμένους (“dedicated”), ικανούς και ήδη έμπειρους Μηχανικούς Λογισμικού, βελτιστοποιώντας παράλληλα το κόστος σας και εξοικονομώντας χρόνο; Εμείς είμαστε ο έμπιστος συνεργάτης σας!

Διαμορφώνουμε εξαιρετικά αποτελεσματικές και δημιουργικές ομάδες από έμπειρους Μηχανικούς Λογισμικού στην Ελλάδα, “dedicated” στη συνεργασία μας μαζί σας, παρέχοντάς σας μια μακροχρόνια, διαφανή και οικονομικά αποδοτική συνεργασία, η οποία βασίζεται στην δέσμευση και εμπιστοσύνη. Η κατάλληλη λύση smart-shore, με σταθερότητα, για τις ανάγκες σας.

Softcom smart shoring 1
Softcom smart shoring 2

          Τι σας προσφέρουμε:

 • η διαδικασία επιλογής δρομολογείται πλήρως από εμάς
 • εντάσσουμε στις ομάδες μόνο πολύ έμπειρους Μηχανικούς Λογισμικού και τα καλύτερα ταλέντα από μια πληθώρα υποψηφίων που μας παρέχει η αγορά εργασίας στη χώρα μας
 • δυνατότητα συμβολής σας στην διαδικασία επιλογής
 • η ομάδα μας (“dedicated” team), απαρτιζόμενη μόνο από πολύ ικανούς Μηχανικούς Λογισμικού, θα γίνει ένα αναπόσπαστο τμήμα της Εταιρείας σας
 • πρόκειται για εργαζόμενους σε εμάς, πλήρους απασχόλησης, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας μας στην Ελλάδα, και εξ αποστάσεως συνδέονται μαζί σας, μέσω ενός ξεχωριστού, ασφαλούς και γρήγορου ΙΤ δικτύου
 • ώριμες διαδικασίες μας διασφαλίζουν την υψηλή απόδοση της ομάδας
 • ενσωμάτωση της ομάδας μας στην δική σας ομάδα
 • χωρίς κόστος διαχείρισης για εσάς
 • χωρίς αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού (HR) της Εταιρείας σας

Το smart-shoring είναι μια ειδική μορφή του offshoring, δηλαδή η μεταφορά (outsourcing) των δραστηριοτήτων σε γειτονικές χώρες του εξωτερικού, δημιουργώντας όφελος τόσο από τη αποτελεσματικότητα κόστους του outsourcing και την νοοτροπία, όσο από την αποτελεσματικότητα της γεωγραφικής εγγύτητας του προσωπικού. Οδηγεί σε εμπλουτισμένες στρατηγικές εταιρικές συνεργασίες για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών / υπηρεσιών υψηλών απαιτήσεων εξειδίκευσης. Η παρεχόμενη υπηρεσία απαιτεί υψηλή ποιότητα, καινοτομία, εμπειρία διαδικασιών και εφαρμοσμένη γνώση, η δε αποδοτικότητα αναμένεται υψηλή.

Softcom smart shoring 3

Θέλετε να επεκτείνετε τις δυνατότητες της ομάδας σας με αφοσιωμένους (“dedicated”), ικανούς και ήδη έμπειρους Μηχανικούς Λογισμικού, βελτιστοποιώντας παράλληλα το κόστος σας και εξοικονομώντας χρόνο; Εμείς είμαστε ο έμπιστος συνεργάτης σας!

Διαμορφώνουμε εξαιρετικά αποτελεσματικές και δημιουργικές ομάδες από έμπειρους Μηχανικούς Λογισμικού στην Ελλάδα, “dedicated” στη συνεργασία μας μαζί σας, παρέχοντάς σας μια μακροχρόνια, διαφανή και οικονομικά αποδοτική συνεργασία, η οποία βασίζεται στην δέσμευση και εμπιστοσύνη. Η κατάλληλη λύση smart-shore, με σταθερότητα, για τις ανάγκες σας.

Softcom smart shoring 1

       Τι σας προσφέρουμε:

 • η διαδικασία επιλογής δρομολογείται πλήρως από εμάς
 • εντάσσουμε στις ομάδες μόνο πολύ έμπειρους Μηχανικούς Λογισμικού και τα καλύτερα ταλέντα από μια πληθώρα υποψηφίων που μας παρέχει η αγορά εργασίας στη χώρα μας
 • δυνατότητα συμβολής σας στην διαδικασία επιλογής
 • η ομάδα μας (“dedicated” team), απαρτιζόμενη μόνο από πολύ ικανούς Μηχανικούς Λογισμικού, θα γίνει ένα αναπόσπαστο τμήμα της Εταιρείας σας
 • πρόκειται για εργαζόμενους σε εμάς, πλήρους απασχόλησης, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας μας στην Ελλάδα, και εξ αποστάσεως συνδέονται μαζί σας, μέσω ενός ξεχωριστού, ασφαλούς και γρήγορου ΙΤ δικτύου
 • ώριμες διαδικασίες μας διασφαλίζουν την υψηλή απόδοση της ομάδας
 • ενσωμάτωση της ομάδας μας στην δική σας ομάδα
 • χωρίς κόστος διαχείρισης για εσάς
 • χωρίς αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού (HR) της Εταιρείας σας
Softcom smart shoring 2

Το smart-shoring είναι μια ειδική μορφή του offshoring, δηλαδή η μεταφορά (outsourcing) των δραστηριοτήτων σε γειτονικές χώρες του εξωτερικού, δημιουργώντας όφελος τόσο από τη αποτελεσματικότητα κόστους του outsourcing και την νοοτροπία, όσο από την αποτελεσματικότητα της γεωγραφικής εγγύτητας του προσωπικού. Οδηγεί σε εμπλουτισμένες στρατηγικές εταιρικές συνεργασίες για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών / υπηρεσιών υψηλών απαιτήσεων εξειδίκευσης. Η παρεχόμενη υπηρεσία απαιτεί υψηλή ποιότητα, καινοτομία, εμπειρία διαδικασιών και εφαρμοσμένη γνώση, η δε αποδοτικότητα αναμένεται υψηλή.

Softcom smart shoring 3
Μετάβαση στο περιεχόμενο