ΥΓΕΙΑ

Από το 2018 συμμετέχουμε επίσης στα Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης για τον τομέα της Υγείας.

Στοχεύουμε στα εξής:

 • να συμβάλουμε στους ηγέτες της καινοτομίας στην Ελλάδα και διεθνώς στους τομείς της Φαρμακευτικής, της Βιοτεχνολογίας, της Διαγνωστικής, των Ιατρικών Συσκευών με την υλοποίηση εξειδικευμένων και καινοτόμων λύσεων Λογισμικού και Πληροφορικής.
 • να μεταλαμπαδεύσουμε την τεχνογνωσία και τις εμπειρίες που έχουμε στην ανάπτυξη λογισμικού από διάφορους τομείς της αγοράς διεθνώς, τομείς υψηλής τεχνολογίας, τόσον από πλευράς business, όσο και από πλευράς τεχνολογίας, στον τομέα της Υγείας, παρέχοντας λύσεις λογισμικού και πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας.

Κύριες τεχνολογίες:

 • Big data: Data science, data engineering & analysis
 • Μηχανική μάθηση, Τεχνητή Νοημοσύνη 
 • Πρόβλεψη: Παρακολούθηση απόδοσης & συστήματα ελέγχου / ανίχνευση ανωμαλιών & πρόβλεψη βλαβών
 • Σύνθετη επεξεργασία συμβάντων για ειδοποίηση χειριστή / Προηγμένη επεξεργασία ειδοποιήσεων & ειδοποιήσεις
 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση και λειτουργίες, με χρήση έξυπνων συσκευών 
 •  Εφαρμογές οπτικοποίησης

Από το 2018 συμμετέχουμε επίσης στα Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης για τον τομέα της Υγείας.

Στοχεύουμε στα εξής:

 • να συμβάλουμε στους ηγέτες της καινοτομίας στην Ελλάδα και διεθνώς στους τομείς της Φαρμακευτικής, της Βιοτεχνολογίας, της Διαγνωστικής, των Ιατρικών Συσκευών με την υλοποίηση εξειδικευμένων και καινοτόμων λύσεων Λογισμικού και Πληροφορικής.
 • να μεταλαμπαδεύσουμε την τεχνογνωσία και τις εμπειρίες που έχουμε στην ανάπτυξη λογισμικού από διάφορους τομείς της αγοράς διεθνώς, τομείς υψηλής τεχνολογίας, τόσον από πλευράς business, όσο και από πλευράς τεχνολογίας, στον τομέα της Υγείας, παρέχοντας λύσεις λογισμικού και πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας.

Κύριες τεχνολογίες:

 • Big data: Data science, data engineering & analysis
 • Μηχανική μάθηση, Τεχνητή Νοημοσύνη 
 • Πρόβλεψη: Παρακολούθηση απόδοσης & συστήματα ελέγχου / ανίχνευση ανωμαλιών & πρόβλεψη βλαβών
 • Σύνθετη επεξεργασία συμβάντων για ειδοποίηση χειριστή / Προηγμένη επεξεργασία ειδοποιήσεων & ειδοποιήσεις
 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση και λειτουργίες, με χρήση έξυπνων συσκευών 
 •  Εφαρμογές οπτικοποίησης

Αναφορές για έργα Έρευνας & Ανάπτυξης:

ΙΑΤΡΙΚΗ / ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: «Ταχεία, έγκαιρη ΔΙΑγνωση και παρακολούθηση μικροβιακών λοιμώξεων με αυτοΜΑτοποιημένο, επιτόπιο, διαγΝωσΤΙκό σύστημα / Rapid, timely DIAgnosis & MONitoring of infectious Diseases by means of an automated Point-of-Care system DIAMOND» (χρηματοδότηση ΕΕ / Ελλάδα, κοινοπραξία: SoftCom International, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΜΠ, ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ ΚΗΤΗΛΗ), status: υπό υλοποίηση

Το έργο DIAMOND στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου ενός πλήρως αυτοματοποιημένου, φορητού διαγνωστικού συστήματος, για την ταχεία, αποτελεσματική και χαμηλού κόστους ανίχνευση μολυσματικών ασθενειών που προκαλούνται από παθογόνα βακτήρια, μέσω της ανίχνευσης του DNA τους. Πιο συγκεκριμένα, ένα διαγνωστικό σύστημα χτισμένο γύρω από ένα lab-on-a-chip, βρίσκεται υπό ανάπτυξη (ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ), όπου η ενίσχυση του DNA των βακτηρίων E.Coli θα εκτελεστεί γρήγορα και αποτελεσματικά, καθώς και η ανίχνευση του ενισχυμένου DNA, σε Field Effect Transistor βιοαισθητήρα.

Το όργανο θα συνοδεύεται από μια καινοτόμο διαδικτυακή εφαρμογή, για επεξεργασία, αποθήκευση και έξυπνη οπτικοποίηση (χαρτογράφηση και χρονική εξέλιξη) δεδομένων που προέρχονται από τέτοια διαγνωστικά συστήματα. Θα προσφερθεί η δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων για μεγάλο χρονικό διάστημα (ιστορικά δεδομένα), προκειμένου να παρακολουθείται η εξάπλωση της νόσου γεωγραφικά και στο χρόνο. Αυτή η διαδικτυακή εφαρμογή είναι η συμβολή της SoftCom International σε αυτό το ερευνητικό έργο.

Softcom logodiamond
Μετάβαση στο περιεχόμενο