ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Το 2010 δημιουργήσαμε την πρώτη μας ομάδα στις Τηλεπικοινωνίες, με εμπειρία στο χώρο, μια ομάδα με εξειδικευμένους Μηχανικούς Λογισμικού Τηλεπικοινωνιών, έμπειρους στις τεχνολογίες αιχμής λογισμικού. Τα άτομά μας έχουν πολυετή πείρα σε δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, δίκτυα οπτικών ινών, επιχειρησιακά δίκτυα, Πλατφόρμες Διαχείρισης Δικτύων, χειρισμό και συντήρηση εργαλείων και είναι έμπειροι στην εφαρμογή, στην προσαρμογή και στη συντήρηση των προϊόντων και Λύσεων Λογισμικού σε όλο τον Κύκλο Ζωής της Ανάπτυξης Λογισμικού (SDLC).

Έχουμε αναπτύξει εφαρμογή διαχείρισης δικτύου (NMS) για τη διαχείριση δικτύων Ethernet και οπτικών δικτύων (συσκευών). Το NMS παρέχει λειτουργικότητες όπως: παρακολούθηση της απόδοσης, event/alarming, provisioning on the devices και πολλά άλλα κρίσιμα θέματα για τον πελάτη. Η εφαρμογή είναι προσεκτικά σχεδιασμένη, με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, για να ικανοποιήσει τόσο τις λειτουργικές όσο και τις μη λειτουργικές απαιτήσεις, όπως η δυνατότητα κλιμάκωσης, η υψηλή διαθεσιμότητα, οι κρίσιμες επιδόσεις (scalability, high availability, critical performance) και πολλά άλλα. Ο έλεγχος ολοκλήρωσης του συστήματος διεξάγεται στο NMS για την επαλήθευση της διαχείρισης της απόδοσης, της αυτοματοποίησης, της αναφοράς κλπ.

Softcom telecommunications

Το 2010 δημιουργήσαμε την πρώτη μας ομάδα στις Τηλεπικοινωνίες, με εμπειρία στο χώρο, μια ομάδα με εξειδικευμένους Μηχανικούς Λογισμικού Τηλεπικοινωνιών, έμπειρους στις τεχνολογίες αιχμής λογισμικού. Τα άτομά μας έχουν πολυετή πείρα σε δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, δίκτυα οπτικών ινών, επιχειρησιακά δίκτυα, Πλατφόρμες Διαχείρισης Δικτύων, χειρισμό και συντήρηση εργαλείων και είναι έμπειροι στην εφαρμογή, στην προσαρμογή και στη συντήρηση των προϊόντων και Λύσεων Λογισμικού σε όλο τον Κύκλο Ζωής της Ανάπτυξης Λογισμικού (SDLC).

Έχουμε αναπτύξει εφαρμογή διαχείρισης δικτύου (NMS) για τη διαχείριση δικτύων Ethernet και οπτικών δικτύων (συσκευών). Το NMS παρέχει λειτουργικότητες όπως: παρακολούθηση της απόδοσης, event/alarming, provisioning on the devices και πολλά άλλα κρίσιμα θέματα για τον πελάτη. Η εφαρμογή είναι προσεκτικά σχεδιασμένη, με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, για να ικανοποιήσει τόσο τις λειτουργικές όσο και τις μη λειτουργικές απαιτήσεις, όπως η δυνατότητα κλιμάκωσης, η υψηλή διαθεσιμότητα, οι κρίσιμες επιδόσεις (scalability, high availability, critical performance) και πολλά άλλα. Ο έλεγχος ολοκλήρωσης του συστήματος διεξάγεται στο NMS για την επαλήθευση της διαχείρισης της απόδοσης, της αυτοματοποίησης, της αναφοράς κλπ.

Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι:

 • Διοίκηση Προγραμμάτων (Program management), στην περίπτωση που είμαστε εμείς υπεύθυνοι να παρέχουμε την μια ολοκληρωμένη λύση
 • Διοίκηση Έργου για την Ανάπτυξη Λογισμικού, ρόλος Scrum Master
 • Έρευνα και καθορισμός Concepts
 • Αρχιτεκτονική λογισμικού για επιλεγμένες λειτουργίες, ρόλος SDA
 • Ανάπτυξη πρωτοτύπων
 • Ανάλυση λειτουργικότητας, σχεδιασμός, ανάπτυξη, module-testing, functional-testing
 • Έλεγχος και εννοποίηση συστημάτων
 • Συντήρηση
 • Τεχνική υποστήριξη

Τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε:

 • Horizontal Distributed applications, Τεχνολογίες Cloud, Software Defined Networks
 • Java 11, Web services, Play, JPA, JUNIT, Java Design Patterns, Scala, Akka, REST / JSON, JMS (ActiveMQ, RabbitMQ), Docker, Docker Swarm, Kafka, Jenkins, Spring-Boot, SoapUI
 • MongoDB, PostgresSQL (timescale), OrientDB
 • Robot Framework
 • Telecom: optical networking, NMS, Multi-Technology Operations Systems Interface (MTOSI), SNMP, WDM, Presto, Ethernet
 • Windows, Linux (CentOS – RedHat)
 • Agile methodology

Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι:

 • Διοίκηση Προγραμμάτων (Program management), στην περίπτωση που είμαστε εμείς υπεύθυνοι να παρέχουμε την μια ολοκληρωμένη λύση
 • Διοίκηση Έργου για την Ανάπτυξη Λογισμικού, ρόλος Scrum Master
 • Έρευνα και καθορισμός Concepts
 • Αρχιτεκτονική λογισμικού για επιλεγμένες λειτουργίες, ρόλος SDA
 • Ανάπτυξη πρωτοτύπων
 • Ανάλυση λειτουργικότητας, σχεδιασμός, ανάπτυξη, module-testing, functional-testing
 • Έλεγχος και εννοποίηση συστημάτων
 • Συντήρηση
 • Τεχνική υποστήριξη

Τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε:

 • Horizontal Distributed applications, Τεχνολογίες Cloud, Software Defined Networks
 • Java 11, Web services, Play, JPA, JUNIT, Java Design Patterns, Scala, Akka, REST / JSON, JMS (ActiveMQ, RabbitMQ), Docker, Docker Swarm, Kafka, Jenkins, Spring-Boot, SoapUI
 • MongoDB, PostgresSQL (timescale), OrientDB
 • Robot Framework
 • Telecom: optical networking, NMS, Multi-Technology Operations Systems Interface (MTOSI), SNMP, WDM, Presto, Ethernet
 • Windows, Linux (CentOS – RedHat)
 • Agile methodology
Μετάβαση στο περιεχόμενο