Τεχνολογιες που χρησιμοποιουμε

Προσφέρουμε υπηρεσίες Λογισμικού καθ’ όλο το Κύκλο Ζωής της Ανάπτυξης Λογισμικού, με ικανούς, έμπειρους Μηχανικούς Λογισμικού, “dedicated” ανά Πελάτη μας, που έχουν κατά μέσο όρο 9 χρόνια εργασιακή εμπειρία στον τομέα αυτό, σε μεγάλο εύρος ρόλων και τεχνολογιών.

Τομείς Εξειδίκευσης:
 • Software Engineering
  • Innovation Consulting
  • Concept Design
  • Software Architecture / Detailed Design
  • Software Development
  • Quality Assurance Services
  • Deployment & Support

   

 • Lab Operations
 • Systems & IT Administration
 • Professional Training
 • Product Management
  • Agile, V-Model, Waterfall
 • Quality Management
 • Research & Development
 • Software Engineering
  • Innovation Consulting
  • Concept Design
  • Software Architecture / Detailed Design
  • Software Development
  • Quality Assurance Services
  • Deployment & Support
 • Lab Operations
 • Systems & IT Administration
 • Professional Training
 • Product Management
  • Agile, V-Model, Waterfall
 • Quality Management
 • Research & Development

Κυριες τεχνολογιες

Μετάβαση στο περιεχόμενο