εχουμε:

 • Έντονα ομαδικό πνεύμα
 • Πολιτική open door, επίπεδη δομή, ευελιξία, ευκινησία και προσαρμοστικότητα ικανότητα αλλαγών
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
 • Μακροχρόνιες προοπτικές συνεργασίας
 • Οι συνθήκες και η εμπειρία των ομάδων μας θα συμβάλουν να αναπτύξετε ακόμα περισσότερο τις τεχνολογικές σας ικανότητες
Softcom career avionics
Softcom office

Δουλευουμε:

 • Με πάθος για την τεχνολογία
 • Σε τεχνολογίες αιχμής και/για έργα που κάνουν τη διαφορά
 • Από την Ελλάδα για τη διεθνή αγορά
 • Με τα εργαλεία και τους πόρους για να κάνουμε καλά τη δουλειά μας
 • Σε μοντέρνα και κεντρικά γραφεία
 • Μέσα σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον
 • Για την καινοτομία

Οι ανθρωποι μας:

 • Είναι ταλαντούχοι, ειδικοί στην Ανάπτυξη Λογισμικού
 • Συνεισφέρουν ενεργά στην στρατηγική και την επιτυχία της Εταιρείας μας
 • Είναι αφοσιωμένοι στη συνεχή βελτίωση
 • Είναι προστιθέμενη αξία για την Εταιρεία μας
Softcom career auto

εχουμε:

 • Έντονα ομαδικό πνεύμα
 • Πολιτική open door, επίπεδη δομή, ευελιξία, ευκινησία και προσαρμοστικότητα ικανότητα αλλαγών
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
 • Μακροχρόνιες προοπτικές συνεργασίας
 • Οι συνθήκες και η εμπειρία των ομάδων μας θα συμβάλουν να αναπτύξετε ακόμα περισσότερο τις τεχνολογικές σας ικανότητες
Softcom career avionics

Δουλευουμε:

 • Με πάθος για την τεχνολογία
 • Σε τεχνολογίες αιχμής και/για έργα που κάνουν τη διαφορά
 • Από την Ελλάδα για τη διεθνή αγορά
 • Με τα εργαλεία και τους πόρους για να κάνουμε καλά τη δουλειά μας
 • Σε μοντέρνα και κεντρικά γραφεία
 • Μέσα σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον
 • Για την καινοτομία
Softcom office

Οι ανθρωποι μας:

 • Είναι ταλαντούχοι, ειδικοί στην Ανάπτυξη Λογισμικού
 • Συνεισφέρουν ενεργά στην στρατηγική και την επιτυχία της Εταιρείας μας
 • Είναι αφοσιωμένοι στη συνεχή βελτίωση
 • Είναι προστιθέμενη αξία για την Εταιρεία μας
Softcom career auto
Μετάβαση στο περιεχόμενο