ΣΕΠ 08, 2020

Η Software Competitiveness International πιστοποιήθηκε με Automotive SPICE® V3.1 Επίπεδο 3!

Με την απόκτηση αυτής της πιστοποίησης, η Software Competitiveness International είναι μία από τις λίγες εταιρίες στον κόσμο που αναγνωρίζονται με αυτό το υψηλό επίπεδο ικανοτήτων για την ανάπτυξη λογισμικού σε ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων και ενσωματωμένα συστήματα.
«Αυτό είναι ένα σημαντικό επίτευγμα και υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να εφαρμόσουμε βέλτιστες πρακτικές στην ανάπτυξη λογισμικού για την αυτοκινητοβιομηχανία».
Η αυτοκινητοβιομηχανία γίνεται όλο και πιο περίπλοκη κάθε μέρα. Η κύρια πρόκληση μετατοπίστηκε από τη μηχανική πλευρά του αυτοκινήτου σε μια πιο τεχνολογική προσέγγιση: το λογισμικό. Το ASPICE ή το Automotive SPICE® είναι ένα μοντέλο «το οποίο καθορίζει διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές για λογισμικό και ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού, ειδικά στην αυτοκινητοβιομηχανία».

Skip to content