ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Από το 2017 προσφέρουμε υπηρεσίες λογισμικού στον τομέα της επαγγελματικής εκτύπωσης.

Προσφέρουμε:

 • Υποστήριξη λογισμικού και ανάπτυξη λύσεων αρχιτεκτονικής ως μέρος της εκτύπωσης και των συστημάτων enterprise εκτύπωσης
 • Αντικατάσταση κλασσικών συστημάτων λογισμικού με cloud και microservices λύσεις
 • Ανάλυση και αναφορά των δεδομένων του εκτυπωτή και υποστήριξη με real time alarming
 • Εφαρμογή AR / VR για την εκπαίδευση και την διαχείριση alarming των συστημάτων εκτύπωσης

Τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε:

 • Java 8, Java 11
 • Microservices
 • Spring Boot, Spring Cloud, Consul, Hibernate, Elasticsearch, ActiveMQ, Websockets, ELK Stack, Angular 2+, Prometheus
 • PostgreSQL, MongoDB
 • Hybrid waterfall /agile according to client needs

Προσφέρουμε:

 • Υποστήριξη λογισμικού και ανάπτυξη λύσεων αρχιτεκτονικής ως μέρος της εκτύπωσης και των συστημάτων enterprise εκτύπωσης
 • Αντικατάσταση κλασσικών συστημάτων λογισμικού με cloud και microservices λύσεις
 • Ανάλυση και αναφορά των δεδομένων του εκτυπωτή και υποστήριξη με real time alarming
 • Εφαρμογή AR / VR για την εκπαίδευση και την διαχείριση alarming των συστημάτων εκτύπωσης

Τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε:

 • Java 8, Java 11
 • Microservices
 • Spring Boot, Spring Cloud, Consul, Hibernate, Elasticsearch, ActiveMQ, Websockets, ELK Stack, Angular 2+, Prometheus
 • PostgreSQL, MongoDB
 • Hybrid waterfall /agile according to client needs
Μετάβαση στο περιεχόμενο