ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ

Σήμερα η γνώση είναι από τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να αποκτηθεί με τη χρήση της τεχνολογίας. Μπορεί να βοηθήσει την κάθε επιχείρηση, και κυρίως τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν. Οι Μηχανικοί Λογισμικού της Εταιρείας μας, έχουν μακροχρόνια εμπειρία στη διαχείριση γνώσης και στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης, στα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου, σε εφαρμογές διαδικτύου, σε εφαρμογές κινητών συσκευών, αλλά και στις πλέον σύγχρονες back- and front end τεχνολογίες λογισμικού. Αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις καινοτόμες και περίπλοκες απαιτήσεις των Πελατών μας, και παρέχουν τη γνώση και την εμπειρία τους σε μια ομάδα κοινή με αυτή των Πελατών μας, συνεισφέροντας ώστε να παρέχουν οι Πελάτες μας γρηγορότερα και πιο εξελιγμένα προϊόντα στην αγορά.

Ως εκ τούτου, το 2011 ξεκινήσαμε τα πρώτα μας έργα στη Διαχείριση Γνώσης, αναπτύσσοντας και εκσυγχρονίζοντας ένα Σύστημα Διαχείρισης Εκμάθησης (LMS) – μια εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείται στην διαχείριση, παρακολούθηση, αναφορά και παροχή εκπαιδευτικών μαθημάτων και προγραμμάτων για τον πελάτη μας. Τα έργα μας περιλαμβάνουν υλοποίηση νέων λειτουργιών για υπάρχοντα προϊόντα λογισμικού, refactoring και νέες σειρές προϊόντων λογισμικού.

Το λογισμικό αποτελείται από web-based εφαρμογές με τεχνολογίες της Microsoft. Παρέχονται επίσης και οι εφαρμογές κινητών σε Android, iOS και Windows Phone, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το προϊόν και παρέχουν ορισμένες από τις λειτουργίες του προϊόντος σε κινητές συσκευές.

Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι:

 • Καθορισμός Concept
 • Σχεδιασμός λογισμικού για επιλεγμένες υπηρεσίες και λειτουργίες
 • Τεχνική ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη των καθορισμένων λειτουργιών
 • Module- and functional testing για την λειτουργικότητα των υλοποιημένων υπηρεσιών
 • Έλεγχος Συστημάτων
 • Συντήρηση

Τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε:

 • Asp.net, MCV, Javascript
 • Android (Kotlin, Java), IOS (Swift, objective C)
 • Entity Framework, Sql server, Sketch for design
 • Microsoft Windows
 • Agile methodology
Softcom knowledge_el

Σήμερα η γνώση είναι από τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να αποκτηθεί με τη χρήση της τεχνολογίας. Μπορεί να βοηθήσει την κάθε επιχείρηση, και κυρίως τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν. Οι Μηχανικοί Λογισμικού της Εταιρείας μας, έχουν μακροχρόνια εμπειρία στη διαχείριση γνώσης και στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης, στα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου, σε εφαρμογές διαδικτύου, σε εφαρμογές κινητών συσκευών, αλλά και στις πλέον σύγχρονες back- and front end τεχνολογίες λογισμικού. Αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις καινοτόμες και περίπλοκες απαιτήσεις των Πελατών μας, και παρέχουν τη γνώση και την εμπειρία τους σε μια ομάδα κοινή με αυτή των Πελατών μας, συνεισφέροντας ώστε να παρέχουν οι Πελάτες μας γρηγορότερα και πιο εξελιγμένα προϊόντα στην αγορά.

Ως εκ τούτου, το 2011 ξεκινήσαμε τα πρώτα μας έργα στη Διαχείριση Γνώσης, αναπτύσσοντας και εκσυγχρονίζοντας ένα Σύστημα Διαχείρισης Εκμάθησης (LMS) – μια εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείται στην διαχείριση, παρακολούθηση, αναφορά και παροχή εκπαιδευτικών μαθημάτων και προγραμμάτων για τον πελάτη μας. Τα έργα μας περιλαμβάνουν υλοποίηση νέων λειτουργιών για υπάρχοντα προϊόντα λογισμικού, refactoring και νέες σειρές προϊόντων λογισμικού.

Το λογισμικό αποτελείται από web-based εφαρμογές με τεχνολογίες της Microsoft. Παρέχονται επίσης και οι εφαρμογές κινητών σε Android, iOS και Windows Phone, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το προϊόν και παρέχουν ορισμένες από τις λειτουργίες του προϊόντος σε κινητές συσκευές.

Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι:

 • Καθορισμός Concept
 • Σχεδιασμός λογισμικού για επιλεγμένες υπηρεσίες και λειτουργίες
 • Τεχνική ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη των καθορισμένων λειτουργιών
 • Module- and functional testing για την λειτουργικότητα των υλοποιημένων υπηρεσιών
 • Έλεγχος Συστημάτων
 • Συντήρηση

Τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε:

 • Asp.net, MCV, Javascript
 • Android (Kotlin, Java), IOS (Swift, objective C)
 • Entity Framework, Sql server, Sketch for design
 • Microsoft Windows
 • Agile methodology
Μετάβαση στο περιεχόμενο